donderdag, juli 9, 2020

Verenigd Koninkrijk: Extreem-linkse ‘Hope not Hate’ gaat definitie van ‘islamofobie’ vaststellen

De Britse overheid gaat ‘islamofobie’ (laten) definiëren met de bedoeling om alle religieuze haat kritiek uit te roeien. Om een definitie van ‘islamofobie‘ vast te stellen hebben ze de imam van de grote moskee in Leeds aangesteld, Imam Qari Asim.

Qari Asim, beweerde als bestuurslid en beheerder van de uiterst linkse HOPE Not HATE-organisatie die financiering heeft ontvangen van miljardair plutocraat George Soros, dat Boris Johnson (moslim)haat zaaide in de nasleep van een column waarin de Tory, en huidig premier, zei dat boerkadraagsters lijken op ‘bankrovers’ en ‘brievenbussen’.

Deze benoeming lijkt een afscheidscadeautje van Theresa – sharia heeft ons allen veel goeds gebracht – May voor Boris Johnson te zijn.

GOV.UK:

Persbericht

Onafhankelijke deskundige benoemd om islamofobie aan te pakken

Een onafhankelijke adviseur is aangesteld om de regering deskundig advies te geven over een definitie van islamofobie.

De adviseur straalt ook echt onafhankelijkheid uit. Je ziet zo dat hij niet tot een bepaalde religieuze groep behoort en daardoor bevooroordeeld zou kunnen zijn.

Imam Qari Asim

 • -Onafhankelijk adviseur aangesteld om leiding te geven aan de werkzaamheden om een definitie van islamofobie voor te stellen.
 • -Overheid zal de aanbevelingen van adviseurs overwegen voor een effectieve definitie.
 • -Benoeming onderstreept de inzet van de regering om alle vormen van religieuze en rassenhaat uit te roeien.

Vandaag (23 juli 2019) is een onafhankelijke adviseur aangesteld om de regering deskundig advies te geven over een definitie van islamofobie.

Imam Qari Asim MBE, vicevoorzitter van de werkgroep tegen moslimhaat, zal het voortouw nemen bij het opstellen van een definitie van islamofobie. Hij zal worden vergezeld door een tweede adviseur, die te zijner tijd zal worden bevestigd.

Dit nieuwe werk zal voortbouwen op de definities van islamofobie die momenteel worden overwogen, inclusief de definitie van APPG. Het zal ook gebruik maken van een breed scala aan meningen en werken in nauwe samenwerking met de regeringsoverschrijdende werkgroep tegen moslimhaat, om ervoor te zorgen dat het brede steun krijgt binnen de moslimgemeenschappen en de bredere samenleving.

Communities Secretary, Rt Hon James Brokenshire MP zei:

 • De regering zet zich volledig in om ervoor te zorgen dat moslims niet het doelwit zijn van haat, vervolging of discriminatie.
 • De benoeming van Imam Asim betekent een verdere stap om ons te helpen dat doel te bereiken en zorgt ervoor dat we een effectieve definitie van islamofobie ontwikkelen die brede steun vereist.

Imam Qari Asim MBE zei:

 • Om de alarmerende toename van het anti-moslimsentiment aan te pakken, is het noodzakelijk dat islamofobie wordt gedefinieerd.
 • Ik ben zeer toegewijd aan het werken in moslimgemeenschappen en met relevante belanghebbenden om een ??juridisch robuuste, uitgebreide en werkbare definitie van islamofobie te formuleren.
 • Ik voel me vereerd dat deze rol aan mij is toevertrouwd, die een verstrekkende invloed zal hebben op de bescherming van Britse moslims en de bestrijding van moslimhaat.

De regering is het ermee eens dat er een formele definitie van islamofobie moet komen om onze inspanningen tegen antimoslimhaat te versterken. Maar er zijn vragen rond de APPG-definitie, omdat de bezorgdheid is geuit dat de APPG-definitie onbedoeld de vrijheid van meningsuiting zou kunnen ondermijnen en legitieme kritiek op het islamitisch extremisme of op onaanvaardbare culturele praktijken zou kunnen voorkomen. Dit is een kwestie die zorgvuldige overweging verdient.

De Communities Secretary kondigde eerder dit jaar aan dat we in plaats daarvan twee adviseurs zouden aanstellen om het proces van het opstellen van een definitie van islamofobie vooruit te helpen en het werk te leiden bij het doen van aanbevelingen die de regering in overweging moet nemen. De adviseurs zullen samenwerken met de werkgroep tegen moslimhaat die zich zal blijven bezighouden met moslims en zich zal blijven bezighouden met haat en discriminatie.

Imam Qari Asim MBE werd benoemd vanwege zijn ervaring in het werken met een breed scala aan gemeenschappen om islamofobie aan te pakken, onder andere in zijn rol als vicevoorzitter van de werkgroep voor de bestrijding van de anti-moslimhaat van de regering.

Imam Qari Asim biografie

-Qari Asim, MBE, is senior Imam bij de Mekka-moskee in Leeds, die de prijs heeft gewonnen als de Britse modelmoskee en juridisch directeur bij een wereldwijd advocatenkantoor.

Hij is vice-voorzitter van de anti-moslimhaatwerkgroep van de overheid en adviseur voor de onafhankelijke evaluatie van de toepassing van de sharia-wetgeving in Engeland en Wales.

Daarnaast is hij voorzitter van de Nationale Raad van Advies voor moskeeën en Imams en Senior Editor van ImamsOnline. Qari Asim is gepassioneerd over het bevorderen van relaties tussen gemeenschappen en is een beheerder van Christian Muslim Forum, een lid van de raad van bestuur van de National Council of Imams & Rabbis, een directeur van Forum for Promoting Peace (Londen) en een van de geloofsadviseurs van het Near Neighbours-programma.

Meer informatie

De definitie zal niet juridisch bindend zijn en de benoeming van een juridisch deskundige moet ervoor zorgen dat de definitie niet in strijd is met de huidige wetgeving inzake gelijke behandeling.

De regering heeft de laatste jaren meer gedaan om de anti-moslimhaat aan te pakken. Dit houdt in:

 • Financiering van Tell Mama (*,*) een speciale rapportageorganisatie van derden die slachtofferhulp biedt. Tussen 2016 en 2020 hebben we de organisatie £ 2,5 miljoen verstrekt om het bewustzijn over anti-moslimhaat te vergroten en de rapportage over haatmisdrijven te vergroten.
 • Ondersteunen en verfrissen van de intergouvernementele werkgroep voor anti-moslimhaat, die een breed scala van vertegenwoordigers van vooraanstaande gemeenschapsvertegenwoordigers, academici en beoefenaars van haatmisdrijven omvat om de regering te adviseren en uit te dagen bij de aanpak van islamofobie en anti-moslimhaatmisdaad.
 • Voor het eerst waarborgen dat politiediensten de gegevens over religieuze haatmisdrijven moeten uitsplitsen om ons in staat te stellen islamofobie beter te identificeren.
 • Verdubbeling van het Places of Worship Fund tot £ 1,6 miljoen – om moskeeën en andere plaatsen van aanbidding fysiek te beschermen en onze gemeenschappen gerust te stellen – en het voor mensen gemakkelijker te maken om deze financiering aan te vragen vanaf juli 2019.
 • Een nieuw £ 5 miljoen fonds voor beveiligingstraining en een consultatie over wat er nog meer kan worden gedaan om geloofsgemeenschappen te beschermen.


*Dit artikel verscheen oorspronkelijk juli 25, 2019 op Fenixx

LEES OOK:

Laatste

Willekeurig

Populair

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Recente reacties

Urban Moving Systems on Bibliotheek